You are currently viewing To råd til forældre til teenagere

To råd til forældre til teenagere

Vidste I at når jeres børn bliver teenagere så ændrer deres relationer sig:

– Vennerne får større betydning når de kommer i teenagealderen, og der sker ofte noget i deres indbyrdes forhold.

Forældre til både piger og drenge: Sørg for at være ekstra opmærksom på at kende din teenagers venner, og tal med din teenager om de relationer de har til deres venner.

– Pigernes indbyrdes forhold bliver dybere og mere komplekse og de foretrækker dyader/triader fremfor større grupper.
– Drengenes magtrelationer forstærkes, og de foretrækker større grupper fremfor dyader/triader.

Pigeforældre: Vær opmærksom på at pigernes relationer indsnævres og dermed indsnævres deres perspektiv, så de ikke får ikke alle facetter ift andre med. Sørg derfor, for at tale om andre i et bredere perspektiv, når du taler med din datter, og lær hende at diskutere og sige fra i større grupper – dette hjælper hende til at se tingene i et bredere perspektiv.
Drengeforældre: Vær opmærksom på at drengenes relationer er i forhold til en magtrelation i et større perspektiv. Sørg derfor for at tale med din søn om det uhensigtsmæssige i magtrelationer, og lær ham at stå op for sig selv i kommunikationen. Hjælp ham ligeledes til at se relationen ud fra et personligt perspektiv, dvs. lær ham at forholde sig til de enkelte individers perspektiver.