LINKS TIL ARTIKLER OG RELEVANT MATERIALE

LINKS TIL ARTIKLER OG RELEVANT MATERIALE

Artikel i Kristeligt Dagblad
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/de-intrigante-piger-er-ogsaa-bare-piger-der-kaemper-deres-kamp

Artikel i Politiken
»Følelser er ikke pinlige, de er bare heller ikke seje« – Politiken.dk

Udsendelse på Danmarks Radio:
“Tal ordentligt og nærværende med børn og unge”
Udsendelse ikke længere tilgængelig on-line.

Artikel i tidsskriftet Folkeskolen vedrørende mit speciale i sprogpsykologi:
“Drenge er til hurtige løsninger – piger til følelser”
http://www.folkeskolen.dk/61596/drenge-er-til-hurtige-loesninger–piger-til-foelelser

Link til mit speciale i sprogpsykologi:
“Kønsspecifik socialisering og konflikthåndtering hos de 10-12 årige”
http://www.folkeskolen.dk/~/Documents/37/61637.pdf

Link til Dinskole.dk:
http://www.dinskole.dk/profiler/anette-scharling-65/

Link til Paedagogen.dk:
https://www.paedagogen.dk/profiler/anette-scharling-66/