WALK AND TALK
FOR UNGE OG DERES FORÆLDRE

OM FORSTÅELSE AF DE UDFORDRINGER UNGE GENNEMGÅR I DERES TEENAGETID

Vi opfatter verden mere følsomt når vi er teenagere og unge, både fordi hjernen er under udvikling og fordi vi hele tiden skal forholde os til nye ting som sætter både vores tanker og vores krop på arbejde.

Når vi bliver teenagere, går vi ligeledes fra at have vores forældre som de primære spejlinger til at have vores omgangskreds som de primære spejlinger. Omgangskredsen kan være alt fra venner til klassekammerater og sportskammerater. Dvs. dem vi spejler os i ikke nødvendigvis behøver at være nære venner eller bare venner, men ofte spejler vi os i forhold til gruppen vi opholder os i – som eks. en klasse. Så selvom vi ikke har nære venner i klassen eller sportsklubben, sammenligner vi os stadig med dem vi er i gruppe med.

Men det er ikke kun dem vi mødes med i virkeligheden, vi sammenligner os med. Vi sammenligner os også med modeller i blade, skuespillere, musikere, influencere og andre vi læser om på sociale medier osv.

Specielt har de sociale medier fået en stor betydning for vores sammenligninger med andre i de seneste år. Presset på de unge er derfor også generelt blevet større i takt med de sociale mediers betydning, da vi i princippet er ”på” 24/7, hvilket gør at vi konstant er i sammenligning, og det stresser.

Oveni presset de oplever på de sociale medier, fra venner, ift. karakterer og beslutninger, er der en række udviklingsfaktorer som påvirker det unge menneske.

Ofte oplever den unge at han/hun er den eneste med usikre tanker om livet, og det pres der ligger på dem. Men de er ikke alene, og at høre om hvad deres udvikling har af konsekvenser for deres tanker og følelser, og at tale om det pres der samtidig lægges på den unge generelt, og hvad det gør ved dem og deres tanker, hjælper det dem ofte til at forstå, at de ikke er alene, og hvorfor de har det som de har det.  

Jeg tilbyder walk and talk for teenagere og unge mennesker mellem 10-20 år og deres forældre. Turen foregår enten på kastellet på Østerbro eller et sted i nærheden af jer I gerne vil gå. Vi går en til to timer sammen afhængig af jeres spørgsmål. I vil få mulighed for at tale om jeres specifikke situation samt spørge ind til, de ting jeg generelt fortæller om unges forståelser og følelsesliv.

Det er ofte en god ide for den unge at have en forælder, eller bedsteforælder, med, som også har hørt og relateret sig til den unges oplevelser. Det giver nemlig den unge mulighed for at tale videre om nogle af tankerne til en indforstået. Det er dog muligt at have samtaler uden forældre for unge over 16 år.

Indimellem vil den unge have brug for mere end en samtale hvis der opstår spørgsmål efter samtalen. Samtalen er dog baseret på at I får en viden om, og en forståelse af hvad der foregår i en ung hjerne, så der vil derfor ikke være tale om hverken et forløb eller om terapi. Viden om og forståelse af det der sker, giver til gengæld ro og plads til at kunne rumme de udfordringer og det pres den unge kommer ud for igennem sin ungdom.


Kontakt mig via mail: anette@anescom.dk eller ring på tlf: +45 29 45 40 36 for yderligere information.