FÅ REDSKABER TIL HVORDAN I KOMMUNIKERER BEDRE MED JERES BØRN

ONLINE SAMTALER MED FORÆLDRE 

Når vi taler sammen benytter vi forskellige redskaber, og børns prioritering af de redskaber er anderledes end voksnes. Derudover er vores forståelsesevne ikke helt udviklet før vi er i midten af tyverne, og det har blandt andet betydning for vores adfærd. Det er derfor godt at vide hvor vores børn er, rent forståelsesmæssigt, når vi taler med dem.

Når vi taler sammen, påvirkes vores forhold til hinanden, og vi har altid flere muligheder for at have indflydelse på hvordan vores samtale forløber. Det er dog ikke alle muligheder, der er hensigtsmæssige.
For at forhindre de misforståelser og fantasier, som ofte er grunden til at samtalen ikke går som forventet, kan vi anvende hensigtsmæssige sproglige redskaber.

Ved diskussioner og konflikter betyder børns forskellige udviklingsstadier bl.a. at de ikke er i stand til at forudse hvilke konsekvenser deres diskussioner og konflikter får for deres fremtidige relationer.

Få redskaber til hvordan I kommunikerer bedre med jeres børn, og lær jeres børn at diskutere og konflikte på en konstruktiv måde.

Voksne taler ofte med en indirekte mening og vores kropssprog er ikke altid helt i overenstemmelse med vores talesprog, og dette kan være svært for børn at følge med i. De er børn under uddannelse som lever i nuet, og vi forældre er deres “kommunikationslærere”.

I vores “kommunikationsundervisning” kan vi anvende redskaber som giver stor sandsynlighed for et positivt udfald for alle parter i vores, og deres fremtidige, indbyrdes samtaler/diskussioner.

Når vi diskuterer og konflikter er vi ofte mere i vores følelser, og vi kommunikerer derfor oftere vores følelser fremfor vores overordnede tanker. Og når vi taler med følelser anvender vi ofte indirekte sprog. Vi siger ikke det hele, men vi forventer at modparten forstår hvad vi mener. Men ofte er det ikke underforstået for modparten, og vi ender derfor i misforståelser af den egentlige mening.

I konflikter er vi også talemæssigt begrænsede, da vi er følelsesmæssigt mere pressede end vi er vant til, og det begrænser vores mulighed for at forstå hinanden. Derfor falder vi ofte ind i de samme roller, og ender i de samme diskussionsmønstre, der ikke åbner op for at løse konflikten. Men vi kan anvende simple redskaber så vi er åbne for modparten, og ikke falder i gamle vaner eller misforstår hinanden.

Børns forståelsesmæssige udvikling har ligeledes indflydelse på hvordan de forstår hvad der siges, og dermed hvordan de opfører sig i konflikter. 

Hvis I gerne vil vide mere om den forståelsesmæssige udvikling og kommunikationens påvirkning af jeres børn/teenagere i alderen 8-20 år, kan I med en enkelt samtale få viden og redskaber som I kan bruge i dagligdagen. Jeg sammenkobler teoretisk viden om forståelse og kommunikation med det der foregår i praksis hos jer, og kommer med forslag til hvordan jeres kommunikation og familieliv kan foregå mere hensigtsmæssigt for både jeres barn/børn og jer. I får nogle redskaber som I selv kan bruge og samtidig kan lære jeres børn at benytte når de diskuterer og konflikter.

Kontakt mig via mail: anette@anescom.dk eller ring på tlf: +45 29 45 40 36 for yderligere information.

HVORDAN FUNGERER DET?

Det vil typisk kun være jer forældre og jeg der taler sammen. Men er I interesseret kan vi tage en samtale hvor jeres barn/børn er med.

Vi aftaler en tid over mail eller telefon. 15 minutter inden mødet, sender jeg et link, hvorefter I betaler, over Mobilepay og jeg sender jer herefter materiale via mail. På mødet taler vi sammen om jeres udfordringer og inddrager materialet undervejs. Mødet varer 1-2 timer afhængig af jeres behov. Prisen er ikke pr. time men pr. gang. Materialet er jeres. Det er for mange rart at kunne tage frem når man i fremtiden har brug for opfriskning.

Man kan benytte e-mail som indledende opstart og som opfølgning.