You are currently viewing Hvad er tankestrømme? og hvorfor er de vigtige?

Hvad er tankestrømme? og hvorfor er de vigtige?

Tankestrømmen er strømmen af tanker som er baseret på de oplevelser, følelser, sanser og associationer vi har.

Både tanker, oplevelser, sanser, associationer og følelser er unikke – derfor er tankestrømmen det også – denne strøm tilhører kun dig.

Perceptionen er sansernes, følelsernes, associationernes og oplevelsernes samlede konklusion. Og via vores perception af verden, dannes tankestrømmen.

Vores perceptioner er altid nye, men de tanker og følelser, vi gør os om dem, er stærkt påvirkede af vores vanemæssige forståelse af verden.

Tankestrømmen er vedvarende – den foregår altid, også i søvn via drømme. Vi har omkring 70.000 tanker om dagen, og lige så mange associationer. Omkring 90% af disse tanker og associationer er dog underbevidste, dvs. vi har ikke bevidsthed om dem. Men vi lagrer dem i vores forståelser af verden.

Sproglige udtryk har samme grundlag – nemlig perceptionen. Og da oplevelserne, sanserne, associationerne, følelserne og tankerne er forskellige fra individ til individ, er den sproglig udfoldelse det også.  Sproget er dermed den faktor, der udadtil uddyber, detaljerer og nuancerer vores perceptioner, dvs. det er de sprogformede konklusioner/perceptioner vi har.

De underbevidste tanker og forståelsers lagring er dog også med når vi taler med andre. Disse tanker ekspliciteres dog ofte ikke, fordi de foregår ubevidst, men de kommer med i perceptionen.

Der er dog også mange bevidste tanker vi ikke altid får ekspliciteret direkte, men ubevidst  kommer de ofte med i vores indirekte tale.

Tankestrømmen ændrer sig hele tiden i takt med vores perceptioner af verden. Vi kan altså ikke stoppe tankestrømmen, men vi kan ændre fokus i strømmen. Ændringen foregår ofte ubevidst for én forståelse fører til en tanke som fører til en anden forståelse og dermed til en anden tanke. Da tankestrømmen altid foregår, betyder det at vores perceptions ”tilstand” altid ”har det” på en eller anden måde.

Hvad betyder det for os når vi interagerer med andre mennesker?

Vores forskellige perceptioner udmunder i vores generelle forståelse af verden, hvilket i praksis betyder at vi alle har forskellige tankestrømme når vi interagerer.

De forskellige tankestrømme er vigtige at være opmærksom på, når man er i interaktion med andre mennesker fordi de ofte er ophav til misforståelser – afsenderen har en tankestrøm som han/hun prøver at eksplicitere men, da både afsender ofte ikke får ekspliciteret alle tanker men taler indirekte, får modtageren egne associationer, oplevelser og følelser, baseret kun på det ekspliciterede.

Dette udmunder i modtagerens perception, men da ikke alt ekspliciteres, og alle tankestrømme er unikke, vil der være meget stor sandsynlighed for, at modtagerens perception ikke svarer helt overens med afsenderens perceptioner, og dette giver derfor et forbigået møde, og ikke et forbundet møde.

Viden, erfaring og forståelser om verden er altså kimen til perceptionen. Perceptionen er netop derfor forskellig fra person til person, og dermed bliver processen i tankestrømmen og sproget det også. Vi vil derfor heller aldrig være i stand til at have nøjagtige parallelle tankeprocesser.

Hvad betyder det så for os? Vi er aldrig helt i forståelse med hinanden.

Det er derfor vigtigt at sørge for at eksplicitere vores tankestrømme så vidt muligt, måske på flere måder, for at undgå så mange af misforståelserne som muligt.