You are currently viewing Næste gang du befinder dig i en konflikt med din ægtefælle, din kæreste, dit barn, din teenager, din ven eller din kollega så husk dette

Næste gang du befinder dig i en konflikt med din ægtefælle, din kæreste, dit barn, din teenager, din ven eller din kollega så husk dette

Overfladisk konfliktløsning løser ingenting.

Overfladisk konfliktløsning, både i skolen, på arbejdspladsen, og hjemme i familien, er når vi stopper en konflikt eller en diskussion uden at løse den, dvs. uden at alle føler sig set, hørt og forstået.

Ja, det kan lyde trættende, og vi voksne tænker ofte at det behøver vi ikke, for vi kan klare os uden at få løst alting. Men alle mennesker, både børn og voksne, har brug for at føle sig set, hørt og forstået altid – også selvom det er ubevidst.

Når vi stopper konflikten inden den er løst tilfredsstillende for alle parter, får vi ikke talt om den bagvedliggende årsag til konflikterne. Og dermed får vi hverken løst den nuværende konflikt tilfredsstillende, og vi får heller ikke forebygget fremtidige konflikter. I stedet får vi opbygget et større skel mellem parterne.

Det er naturligt at vi tænker at vi ikke magter at tale om de bagvedliggende årsager, for det tager for lang tid, og er drænende fordi vi ikke er vant til at rumme disse følelser.
Men, vigtigheden er nødt til at overstige frygten for at tale om de stærke følelser, og ubehaget ved at have fokus på forståelsen, og ikke egocentreringen, mens vi er uenige. For kun sådan kan relationen forblive intakt og forstærkes.

Og tiden, ja kan den overhovedet sammenlignes med relationen? Nej, selvfølgelig kan den ikke det, for relationen bør altid være vigtigere end tiden. Men når vi nu alligevel står og tænker at vi ikke orker at bruge tid på at diskutere, så husk at vi i sidste ende sparer både konflikter og tid.