FÅ REDSKABER TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION MED BØRN

SAMTALER MED LÆRERE

Børns forståelse og afkodning af både det sagte såvel som det usagte sprog er anderledes end voksnes.
Det er både fordi deres forståelsesmæssige udvikling ikke er færdig og fordi de endnu ikke har samme livserfaring som voksne. Vi står altså to forskellige steder når vi samtaler/diskuterer og det kan give mange udfordringer for de voksne i deres arbejde med at prøve at forstå børns tanker, meninger og adfærd.
Man kan dog anvende sproglige redskaber når man afkoder hinanden – både som voksen og som barn.

Jeg tilbyder et samarbejde lærere og mig imellem, forældre kan også være med til et møde, hvor der arbejdes med sproglige redskaber, og forståelser hos børn, så de voksne parter kan skabe en endnu bedre dialog, og dermed samarbejde, imellem lærere, forældre og børn.

Jeg kommer ud til teammøder for lærere eller AKT-lærermøder og diskuterer de forskellige forståelser samt redskaber man kan anvende når man taler og diskuterer sammen. Det kan være månedlige møder i en periode med lærere i teammøder, eller et par kursusmøder for AKT-lærere, hvor vi drøfter nogle samtaler/situationer, hvor lærere møder udfordringer som kan være svære at tackle.

Jeg taler med lærerne om børns generelle forståelsesudvikling, og om deres måde at afkode voksnes sprog, det både verbalt som non-verbalt og intonation. Og vi diskuterer flere forskellige måder at imødekomme børnene og forældrene, når de er kede af det, frustrerede, vrede etc. og tager specifikke situationer op hvor jeg vil komme med forslag til nogle redskaber de kan anvende.

Uanset vores forskelligheder, er det givtigt for alle parter med en god kommunikation, der er baseret på åbenhed og forståelse. Redskaberne til lærerne er med til at sikre bedre forståelse af hinanden, og dermed skabe et bedre samarbejde, i alle undervisnings- og skole/hjemsammenhænge.

Kontakt mig via mail: anette@anescom.dk eller ring på tlf: +45 29 45 40 36 for yderligere information.