Anescom
Kommunikation og forståelse
  Forside  
  Coaching  
  Foredrag  
  Kursus  
  Priser  
  Kontakt  
  Lidt om mig  
  Links  

Kommunikation mellem forældre og børn

Coaching af forældre med børn/unge i alderen 10-20 år. 

1. Få værktøjer til hvordan I kommunikerer bedre med jeres børn/unge

2. Lær jeres børn/unge at diskutere og konflikte på en konstruktiv måde

Foredrag for forældre om forældres påvirkning og indflydelse på børns/unges adfærd, hvordan det er at være de to forskellige køn, hvilken forskel der er og hvordan børn/unge opfatter og forstår i de forskellige aldre.

Kursus for lærere i forskellige forståelser og misforståelser i kommunikationen

Det er forskelligt fra person til person hvad vi følelsesmæssigt og senere vanemæssigt lader komme igennem til en forståelse.
Dermed får vi ofte forskellige forståelser af vores indbyrdes kommunikation.

2-dages kursus i bedre forståelse af forskellige opfattelser, vanemæssige tankestrukturer og det der siges.

"Menneskers tænken og adfærd er et bundt af vaner, som vi tilegner os igennem vores opvækst. Vanerne dækker vor opfattelse af ting vi ser, hører og føler. Det vi under et kalder perception, handler også om vaner vi hver især har indøvet gennem livet ved at forstå, hvad vi ser. Tanken eller perceptionen har indvirkning på sproget, og sproget har indvirkning på tanken og perceptionen."(William James)

"Sproget er et socialt fænomen, og at vi bruger talen til at få styr på vores tanker. Tanker er interne sociale forståelser af verden. Samtalen kan derfor bruges til at udvikle nye tanker og forståelser med." (Lev.Vygotskij)

"Tænkning er baseret på en forståelse af virkeligheden som er konstrueret igennem vores sprog. Virkeligheden skabes gennem menneskers betydningsverden. Mennesker skabes i kontekster, dvs. vores adfærd er forskellig fra kontekst til kontekst – arbejde, hjemme, klub, sammenkomster etc. Man positionerer sig indenfor de sociale kategorier: køn, alder, etnicitet, etc. Vi er konstrueret ud fra kulturelle og sociale normer, identificeringer etc." (Michel Foucault)

 

Anescom v/Anette Scharling, anette (@) anescom.dk, 29454036